×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Tuesday, 25 June , 2024

 

آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رشت و خمام منتشر شد.

به گزارش به وقت خبر _ در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

 

-۱ آقای آرمان آراسته فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۱۵

-۲ آقای سیدعلی آقازاده دافساری فرزند سیدکاظم مشهور به سردارآقازاده کد نامزد ۵۲۱

-۳ آقای مجید ابراهیمی ماسوله فرزند حسین کد نامزد ۵۱۱

-۴ آقای محمدرضا احمدی سنگر فرزند کریم مشهور به احمدی سنگری کد نامزد ۵۱۴

-۵ آقای اردلان استاد فرزند محمدعلی مشهور به اردالن کد نامزد ۵۱۸

-۶ آقای ناصر اشرافی سیاهمزگی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵

-۷ آقای رضا اکبری چیرانی فرزند محمد کد نامزد ۵۲۲

-۸ آقای کاظم اکرمی رفیع فرزند محرمعلی کد نامزد ۵۲۴

-۹ خانم نجمه باغبان بوساری فرزند حسین مشهور به نجمه کد نامزد ۵۲۶

-۱۰ آقای امیررضا بخشنده فرزند یحی کد نامزد ۵۲۸

-۱۱ خانم لیلا بذرکارخطیبانی فرزند غالمرضا کد نامزد ۵۲۹

-۱۲ آقای مصطفی بلورچی فرزند فریدون کد نامزد ۵۳۱

-۱۳ آقای کورش بهرامی فرزند حسین مشهور به کورش کد نامزد ۵۳۳

-۱۴ خانم معصومه پرسا فرزند اسمعیل مشهور به سهیال کد نامزد ۵۳۵

-۱۵ آقای سجاد پرویزی مریدانی فرزند حسن کد نامزد ۵۳۶

-۱۶ آقای نعمت اله پژوهنده دهبنه فرزند احمدعلی کد نامزد ۵۳۷

-۱۷ خانم فیروزه پورزرنگار فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۳۸

-۱۸ آقای مهدی پورشهباز فرزند شهباز کد نامزد ۵۳۹

-۱۹ خانم معصومه پورمحمودی نوشری فرزند مهدی مشهور به بهاره کد نامزد ۵۴۱

-۲۰ آقای کامران پوریوسف طارمسری فرزند گداعلی کد نامزد ۵۴۲

-۲۱ آقای محمدابراهیم پیریوسفی فرزند حسن مشهور به جعفر کد نامزد ۵۴۳

-۲۲ آقای مهدی تربیت فرزند یداله مشهور به مهندس کد نامزد ۵۴۵

-۲۳ آقای وحید جباری فرزند خلیل کد نامزد ۵۴۸

-۲۴ آقای علی جمالی ارم ساداتی فرزند نصراله مشهور به علی کد نامزد ۵۵۱

-۲۵ آقای مهدی جوادپور فرزند سمران مشهور به جوادی کد نامزد ۵۵۲

-۲۶ خانم کبری جوادپورسماک فرزند غالمرضا کد نامزد ۵۵۳

-۲۷ آقای محمود جودی نودهی فرزند طاهر کد نامزد ۵۵۴

-۲۸ آقای رامین چهره ای فرزند احمد مشهور به رامین کد نامزد ۵۵۶

-۲۹ آقای رضا حاجتی فرزند محمد مشهور به رضا کد نامزد ۵۵۷

-۳۰ خانم آمنه حبیبی مالفجانی فرزند عین اله کد نامزد ۵۵۸

-۳۱ آقای محمد حج فروش فرزند کریم کد نامزد ۵۵۹

-۳۲ آقای محمدفاضل حدادیان نژاد فرزند حسین مشهور به محمد کد نامزد ۵۶۱

-۳۳ آقای مجید حسنی فرزند حسین مشهور به مجید کد نامزد ۵۶۲

-۳۴ آقای محمدصادق حسنی جوریابی فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۶۳

-۳۵ آقای سرتیب حسین پور فرزند بابا کد نامزد ۵۶۵

-۳۶ آقای سیدکمال حسین پورفوشازدهی فرزند میرآقا کد نامزد ۵۶۶

-۳۷ آقای سیدحسن حسینی خشت مسجدی فرزند سیدحبیب کد نامزد ۵۶۹

-۳۸ آقای رضا حسینی زهنده فرزند عطاءاله کد نامزد ۷۴۳

-۳۹ آقای جواد حقانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۷۱

-۴۰ آقای صادق حق شناس بسته دیمی فرزند تراب کد نامزد ۵۷۲

-۴۱ خانم فهیمه خطیب باشی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۵۷۴

-۴۲ خانم نرجس خلیلی نیای لیمودهی فرزند رضا مشهور به – کد نامزد ۵۷۵

-۴۳ آقای سیداحمد خوبرفتارشالکوهی فرزند میرمحمدعلی مشهور به شالکوهی کد نامزد ۵۷۶

-۴۴ آقای سیدجلال خوشحال شاقاجی فرزند سیدحسن مشهور به آقا سید کد نامزد ۵۷۷

-۴۵ آقای آصف داداشی فرزند فتح اله مشهور به آصف کد نامزد ۵۷۸

-۴۶ آقای نقی درجزی قاضیانی فرزند عیسی کد نامزد ۵۷۹

-۴۷ آقای سیدکاظم دلخوش اباتری فرزند سیدتراب کد نامزد ۵۸۲

-۴۸ آقای محمدحسین دهسرائی ثابت فرزند محمودرضا مشهور به سهیل کد نامزد ۵۸۳

-۴۹ آقای رحیم رجب پور فرزند کریم کد نامزد ۵۸۶

-۵۰ آقای محمد رحیم فرزند ابراهیم مشهور به امیر کد نامزد ۵۸۷

-۵۱ آقای محمد رشتی زاده فرزند علی کد نامزد ۵۸۹

-۵۲ آقای حسین رضائی فرزند نبی اله کد نامزد ۵۹۲

-۵۳ آقای وحید رضائی چلمه سرا فرزند جمشید مشهور به وحید کد نامزد ۵۹۳

-۵۴ آقای ابراهیم رضامهدی فرزند حسین مشهور به بهروز کد نامزد ۵۹۱

-۵۵ آقای کیانوش رفیعی فرزند احمد مشهور به استاد رفیعی کد نامزد ۵۹۴

-۵۶ آقای محمد رنجی شیشه گورابی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۵۹۵

-۵۷ آقای داود روستائی فرزند اسمعیل مشهور به ندارم کد نامزد ۵۹۸

-۵۸ آقای جلال رهبری فرزند داود کد نامزد ۵۹۶

-۵۹ آقای مجتبی رهنمای چوبری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۵۹۷

-۶۰ آقای مرتضی زنگنه فرزند حکمعلی کد نامزد ۵۹۹

-۶۱ آقای محمدرضا زیبائی فرزند گلعلی مشهور به رضا کد نامزد ۶۱۲

-۶۲ آقای شاهین ساده فرزند بهزاد مشهور به شاهین کد نامزد ۶۱۳

-۶۳ آقای سینا ساعی صومعه سرائی فرزند صالح کد نامزد ۶۱۴

-۶۴ آقای علی سجودی فرزند رضاعلی مشهور به علی کد نامزد ۶۱۵

-۶۵ آقای محمدمهدی سرگل فرزند حسن مشهور به حجت کد نامزد ۶۱۶

-۶۶ آقای محمد شاه محمدی فرزند محمود مشهور به محمد شاه کد نامزد ۶۲۱

-۶۷ آقای سجاد شکوری فرزند محمدحسین مشهور به – کد نامزد ۶۲۳

-۶۸ آقای علیرضا شکوهی فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۲۴

-۶۹ خانم سیما شورای رودی فرزند غالم محمد کد نامزد ۶۲۸

-۷۰ خانم فاطمه شیرزاده فرزند رجبعلی مشهور به شیرزاد کد نامزد ۶۲۹

-۷۱ آقای محمود صابری مطلق فرزند مرتضی کد نامزد ۶۳۱

-۷۲ آقای عباس صباحی قاضیانی فرزند اکبر کد نامزد ۷۴۴

-۷۳ آقای محمدرضا صدقی میشامندانی فرزند مهدی کد نامزد ۶۳۴

-۷۴ آقای محمد صراط فشخامی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۳۵

-۷۵ آقای محمد عابدی فرزند محمداسمعیل کد نامزد ۶۳۸

-۷۶ آقای محمد عابدی بلسی فرزند محمدجعفر مشهور به – کد نامزد ۶۳۹

-۷۷ آقای جعفر عباس زاده اوماسالن علیا فرزند نورهللا مشهور به پویا کد نامزد ۶۴۳

-۷۸ آقای علی اکبر عباسی تجدد فرزند علی اصغر مشهور به امیر کد نامزد ۶۴۴

-۷۹ آقای مهدی عسکری چافوچائی فرزند غلامعلی مشهور به مصطفی کد نامزد ۶۴۵

-۸۰ آقای سیدامیرحسین علوی امندانی فرزند میرشمس کد نامزد ۶۴۶

-۸۱ آقای رسول علی پور فرزند جواد مشهور به رضا کد نامزد ۶۴۷

-۸۲ آقای محمدرضا عوض نیا فرزند تقی مشهور به وحید کد نامزد ۶۵۳

-۸۳ آقای ابوذر غریبی فرزند هیبت کد نامزد ۶۵۵

-۸۴ آقای ضیاء غیوری کودهی فرزند رضا کد نامزد ۶۵۶

-۸۵ آقای حسن فتحی نژاد فرزند گداعلی مشهور به زنجفیلی رشتی کد نامزد ۶۵۷

-۸۶ آقای بهروز فرج بستی فرزند پرویز مشهور به خیر کد نامزد ۶۵۸

-۸۷ آقای علی فرجودماسوله فرزند سیروس مشهور به سعید کد نامزد ۷۴۶

-۸۸ آقای اکبر فردوس فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۶۱

-۸۹ آقای جلال فردی مقدم نشرودکلی فرزند محمد مشهور به فردی کد نامزد ۶۶۲

-۹۰ آقای علیرضا فروغی چوبری فرزند مظفر مشهور به داود کد نامزد ۶۶۵

-۹۱ آقای مهدی فالح فرزند اسحق کد نامزد ۶۶۷

-۹۲ آقای احمدعلی فالح دلچه فرزند مرحوم نصیر کد نامزد ۶۶۸

-۹۳ آقای رجب علی فلیحی فرزند محمدصادق کد نامزد ۶۶۹

-۹۴ آقای رحمان قربانی درزی محله فرزند عباس مشهور به عمران کد نامزد ۶۷۲

-۹۵ آقای امیر کاظمی فتلکی فرزند جواد مشهور به امیر کد نامزد ۶۷۶

-۹۶ آقای مهدی کاظمی پوردهبنه فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۷۵

-۹۷ آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند علی کد نامزد ۶۷۷

-۹۸ آقای میالد کریمی فرزند بهروز مشهور به کریمی کد نامزد ۶۸۲

-۹۹ آقای جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی فرزند حافظ کد نامزد ۶۸۴

-۱۰۰ آقای امین کوچکیان پور فرزند جلیل کد نامزد ۶۸۳

-۱۰۱ آقای یاشار کیانی تکرمی فرزند حسن مشهور به یاشار کد نامزد ۶۸۵

-۱۰۲ آقای علی گلشنی گلباغی فرزند حسن کد نامزد ۶۸۶

-۱۰۳ آقای مهدی لطفی چهارده فرزند حسین کد نامزد ۶۸۷

-۱۰۴ آقای علیرضا لطیفی خشت مسجدی فرزند ابوطالب مشهور به حمید کد نامزد ۶۸۸

-۱۰۵ آقای حسین محمودی فرزند محمود کد نامزد ۶۹۳

-۱۰۶ آقای محمد محمودی بالاگفشه فرزند حسن کد نامزد ۶۹۴

-۱۰۷ آقای سیدمرتضی مصطفویان فرزند میرحسن کد نامزد ۶۹۶

-۱۰۸ آقای سیدرضا مطهری فرزند سیدمحمد مشهور به مطهری کد نامزد ۶۹۷

-۱۰۹ آقای هادی معتمدی میشامندانی فرزند حسن کد نامزد ۶۹۸

-۱۱۰ آقای میلاد ملکی تکرمی فرزند علیرضا مشهور به تکرمی کد نامزد ۶۹۹

-۱۱۱ آقای حجت منگنه چی فرزند عباس کد نامزد ۷۱۲

-۱۱۲ خانم معصومه موسی زاده پاسکیابی فرزند محمد کد نامزد ۷۱۶

-۱۱۳ آقای حمیدرضا مهربخش فرزند احمد کد نامزد ۷۱۳

-۱۱۴ آقای جواد مهریارچوبری فرزند محمدعلی مشهور به مهیار کد نامزد ۷۱۴

-۱۱۵ آقای رامین مهمان پرست نودهی فرزند داود کد نامزد ۷۱۵

-۱۱۶ خانم سیده مریم میرابراهیمی میان گفشه فرزند سیدعباس کد نامزد ۷۱۷

-۱۱۷ آقای کیوان میرزائی فشالمی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۷۱۸

-۱۱۸ خانم زهرا نامورعربانی فرزند جمشید کد نامزد ۷۲۲

-۱۱۹ آقای امیر نجاتی فرزند احداله مشهور به امیر کد نامزد ۷۲۳

-۱۲۰ آقای اسمعیل ندیمی ایشمان کماچالی فرزند حسین کد نامزد ۷۲۴

-۱۲۱ آقای محمد نظامی فرزند فرهاد کد نامزد ۷۲۶

-۱۲۲ آقای شهریار نقوی فرزند رستم کد نامزد ۷۲۷

-۱۲۳ آقای محمدباقر نوبخت حقیقی فرزند مرتضی کد نامزد ۷۴۲

-۱۲۴ آقای داریوش نورمعبودی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۷۲۸

-۱۲۵ آقای مسعود نیک چهره گل افزائی فرزند یوسف کد نامزد ۷۲۹

-۱۲۶ آقای سیدمحمدحسن واحدی واعظ فرزند سیدروشن کد نامزد ۷۳۵

-۱۲۷ آقای دیانوش هدایتی مشکله فرزند قاسم مشهور به موسیقی احساس کد نامزد ۷۳۲

-۱۲۸ خانم صبیحه همدمی خطبه سرا فرزند بهریش مشهور به سبیکه کد نامزد ۷۳۳

-۱۲۹ آقای علی هندی چوالبی فرزند مرتضی مشهور به امیر کد نامزد ۷۳۴

-۱۳۰ آقای مهرداد یزدانی فرزند البرز کد نامزد ۷۳۷

-۱۳۱ آقای محمدعلی یونس زاده مرخالی فرزند محمدتقی کد نامزد ۷۴۱

 

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ آغاز می شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

 

کیا عاشوری مشکله فرماندار شهرستان رشت

مرکز حوزه انتخابیه رشت و خمام

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.